Všeobecné obchodní podmínky

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat upravené fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci, ne však náhledy s vodotiskem urcčené pro výběr.

Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat např. barevně či odstraněním loga a dále používat a zveřejňovat. Není dovoleno ofotit nebo jinak stahovat zaslané nezaplacené náhledy fotografií a dále je upravovat nebo používat na sociálních sítích klienta nebo s nimi jinak nakládat. Toto jednání bude považováno za krádež a budou podnikuty právní kroky bez předchozího upozorňovaní na porušování zákona.

Objednáním focení souhlasíte s mým stylem, úpravami a přístupem k fotografování.

Dostupnost termínů je na vyžádání podle aktuální obsazenosti. V případě špatného počasí se termín posouvá na nejbližší možný.

Maximální doba focení je uvedena v každém balíčku vč. svatebního focení a nelze ji bez předchozí dohody prodlužovat. Pokud se fotografovaný zpozdí a po něm mi navazuje další focení, nemá nárok na prodloužení doby focení. V případě, že se fotografovaný nedostaví do půl hodiny od dohodnutého termínu, vyhrazuji si právo fotografování bez náhrady zrušit. V případě složené zálohy tak záloha propadá v plné výši. Pokud se jedná o fotografování v ateliéru, budu po Vás požadovat 500,- jako úhradu vzniklé škody plus náhradu ceny za pronájem dle aktuálních ceníků ateliérů, kde focení probíhá. V případě, že na Vás čeká kadeřnice a vizážistka, jsou i ony oprávněné po Vás požadovat náhradu ve výši 1000,- pro každou zvlášť. 
V případě svatebního focení složí klient rezervační poplatek ve výši 3000,- viz níže.

Při zpoždění fotografa dostane klient za každých započatých 30 minut 1 fotografii nad rámec balíčku zdarma. V případě, že fotograf zruší termín focení méně než 12 hod před domluveným termínem, klient dostane 3 fotografie navíc v digitální podobě nad rámec objednaného balíčku. Zruší-li fotograf termín fotografování 12 a více hodin předem, nárok na fotografie zdarma zaniká. Výše zmíněné se netýká minifocení v exteriéru.

Fotografie, které vzniknou během jakéhokoliv focení a z uměleckého hlediska se budou hodit do mého portfolia, použiji k vlastní prezentaci. (Pro účely  publikační, referenční, pro účely vlastní prezentace, včetně vlastní inzerce, pro účely umělecké, reklamní, obchodní, ilustrační i jiné, na médiích papírových, elektronických i jiných a na internetu, přičemž toto rozhodnutí nemusím oznamovat fotografovanému) po dobu 5 let.

Ve Ždáře nad Sázavou si neúčtuji cestovné. Mimo Žďár n/S za každý ujetý km/7,-. 

 

Platba


  • portrétní, rodinné, rande, těhotenské, newborn, lifestyle focení 

je splatné ihned po focení. Pokud si z náhledů vyberete fotografií více, než je v aktuálně objednaném balíčku dle aktuálních ceníků, doplatíte je až při předání fotografií platbou v hotovosti, při zaslání poštou dobírkou nebo předem převodem na bankovní účet.

  • boudoir focení 

předem na účet zaplatíte rezervační poplatek pokrývající nevratnou rezervaci studia. Zbytek ceny je splatný ihned po focení. Pokud si z náhledů vyberete fotografií více, než je v aktuálně objednaném balíčku dle aktuálních ceníků, doplatíte je až při předání fotografií platbou v hotovosti, při zaslání poštou dobírkou nebo předem převodem na bankovní účet.


  • svatební focení

při objednání složíte do 7 dnů rezervační poplatek 3000,- (bankovním převodem nebo hotově) ve výši uvedené v ceníku svatebního focení, čímž si rezervujete daný termín (rezervační poplatek je vratný při zrušení ze strany klienta nejpozději 3 měsíce před rezervovaným termínem, pokud se nejedná o vážný zdravotní problém, který může klient doložit písemně s potvrzením lékaře. Fotograf je oprávněn z rezervačního polatku při jeho vrácení odečíst doložitelné a nutně vynaložené náklady spojené s případně již proběhnuvšími přípravami). Pokud platba rezervačního poplatku neproběhne do 7 dnů od objednávky, není fotograf povinen objednávku považovat za závaznou a termín rezervovat. Rezervační polatek se odečíta z celkové ceny svatebního focení. Zbývající část je klientem uhrazena po podpisu smlouvy na bankovní účet fotografa nejdéle do 3 dnů od svatby nebo hotově v den svatby. Jak bude zbylá část uhrazena informuje klient fotografa předem. 

V případě, že z vážných zdravotních důvodů nebudu moci Vaši svatbu nafotit, rezervační polatek vracím v plné výši.
Doplatek za svatební focení proběhne v den svatby hotově nebo předem na bankovní účet, nejpozději včak do 3 dnů od konání akce, jinak nejsem povinna započít další práce na fotografiích a následně je odevzdat. O každý další den z prodlení uhrazení smluvené částky se prodlužuje i doba dodání fotografií úměrně mé obsazenosti a vytíženosti. Tato doba je odvislá od mých dalších navazujících zakázek a je zcela na mém rozhodnutí.

V případě, že si vyberete fotografování v prosotrách (památky, hrady, zámky, koupaliště apod.), kde se vybíra vstupné, uhradíte ho za sebe i mne Vy.

Poštovné a doběrečné není v ceně služeb a je přičteno vždy dle aktuálních ceníků ČP k celkové ceně za mé služby. Balíčky zasílám doporučeně.

V případě konání svatby více jak 100 km od Žďáru nad Sázavou je nutné připočítat cenu ubytovaní s ohledem na průběh obřadu a svatby.

 

Výběr a dodání fotografií


  • portrétní, rodinné, rande, těhotenské, newborn focení

2-3 týdny ode dne focení dostanete odkaz na bezpečnou uzamčenou klientskou galerii s dostatečným počtem neupravených náhledů fotografií s vodotiskem, ze kterých si vyberete fotografie, jež budete chtít. Na odevzdaných fotografiích vodotisk nebude. Po fotografovi nelze požadovat zaslání více náhledů v případě nespolupráce více fotografovaných osob ani odstranění vodostisku z náhledů. Vámi vybrané fotografie následně upravím do finální podoby v černobílé a barevné verzi. Fotografie odesílám do 3-4 týdnů od zaslání Vašeho výběru. Navíc dostanete verzi fotografií zmenšených a zostřených pro webové rozhraní a to opět v barevné i čb verzi. 


  • svatební focení

U svatebního focení vybírám fotografie sama a doba dodáni je do 1-2 měsíce po svatbě dle aktuální vytíženosti vzhledem k sezóně. Počet fotografií je u každé svatby individuální a respektuje rozsah dle vybraného balíčku. Které fotografie budou černobílé a které barevné rozhoduji sama, stejně tak i o tisku. RAW soubory neposkytuji ani neukazuji.

Fotografie odevzdávám ve vysokém rozlišeni v jpeg. Součástí odevzdaných fotografií je i verze pro web bez loga. Fotografie ze všech typů focení, kromě svatebního, jsou dodávany elektronicky přes bezpečné uložiště. V případě tisku osobně při vyzvednutí na adrese Uhlířská 1, Žďár nad Sázavou, 59101 nebo dobírkou.

Neupravené fotografie a raw neposkytuji ani za finanční uhrádu. Proto mě o ně prosím nežádejte.

Neupravené fotografie archivuji maximálně 3 měsíce od jejich pořízení.
Poté je z disků kvůli kapacitním důvodům odstraňuji. Po uplynutí této doby není možné požadovat jejich doplnění a kopie. Klient je s tímto faktem srozumněn a respektuje ho. Vybírejte proto své fotografie včas. V případě, že se stane do 3 měsíců od focení nehoda tak, že nebude možné je načíst v PC, můžete si bezplatně zažádat o kopii v elektronické verzi. Zálohujte si proto raději své fotografie na bezpečné uložiště a vytvořte si včas svoje kopie.

Tištěné fotografie a svatební balíčky s flash USB je možné vyzvednout osobně na adrese Uhlířská 1, Žďár nad Sázavou, 59101 po předchozí dohodě.

 

Rozsah retušování

U všech odevzdaných fotografií ve finální podobě je upravován ořez, jas, kontrast a barevné ladění v mém stylu a podle mého subjektivního pocitu. Klient se zavazuje ho respektovat, neboť je vyjádřením mé autorské práce fotografa, se kterou je předem seznámen z těchto webových stránek nebo mých fotek na firemním profilu Facebooku a Instagramu.

  • portrétní, rodinné, rande, těhotenské, lifestyle focení

v ceně je základní retušovaní pleti (pupínky, jizvy, škrábance apod.). Složitější retuše jsou za jednorázový příplatek 100,-/1 ks fotografie v obou barevných variantách. O složitější zpoplatněné retuše klienti žádají sami dopředu a jsou srozumněni s jejich cenou dopředu, pokud jsou proveditelné. Vyhrazuji si právo sama rozhodnout, zda je klientem požadovaná retuš proveditelná. Pokud nebude možné retuš na přání klienta provést, může si vybrat jinou vhodnou fotografii ze zaslaných náhledů. U složitějších retuší se jedná především o nadstandartní služby jako je např. retuš otlačeného. zmačkaného nebo špinavého oblečení, vrásek, neposedných vlasů, nekvalitního make-upu, razítek, tetovaček, úprava domácího prostředí, vymazání některých rušivých prvků či dokonce osob apod. Tělesné proporce neupravuji. Po odsouhlasení retuší souhlasíte s jejich uhrádou. Cena pak bude přičtena k doplatku při předání nebo zaslání fotografií.


  • newborn a boudoir

fotografie jsou retušovány složitěji zcela v mé režii.

  • svatebního focení 

probíhá základní retušovaní pleti pouze u stylizovaných portrétních fotografií novomanželů viz výše. Reportážní fotografie, skupinové apod. neretušuji jinak, než po dohodě předem a za finanční úhradu.

Zvažte proto prosím služby vizážistky a kadeřnice. V případě Vašeho zájmu Vám mohu nabídnout služby mnou ověřených specialistů. Cena za jejich služby není součástí fotografovaní.

 

Reklamace

V případě vady papíru tištěných fotografií Vám fotografie bez poplatku nechám vytisknout znovu. Vadou se rozumí pruhy, škrábance apod. Reklamovat nelze barevné podání fotografií. Fotografie jsou tištěny v mnou ověřených fotolabech, kde barva tisku odpovídá mému zkalibrovanému monitoru. Reklamovat také nelze nespokojenost se svým vzezřením na fotografiích (např. velký nos, předkus, zkažené zuby a tělesné proporce apod.) a nebo např. nedodělanými prostory u Vás doma (chybějící sokly, omítky, zábradlí, nepořádek na lince a na zemi apod.)

Součástí každého focení je oboustraně podepsaná smlouva o dílo mezi fotografovaným
a fotografem.

platné od 30.6.2018

error: Obsah je chráněn autorskými právy.